Vad är wsappx-processen och varför använder den 100 % av diskresurserna?

Om du har en dator med ett nyare operativsystem än Windows 8 och märker att den går ganska långsamt, kan wsappx-processen vara en av de många orsakerna. Det finns scenarier där denna process använder 100 % av diskresurserna, vilket leder till en långsammare datorprestanda.

Lyckligtvis är wsappx inte ett virus eller skadlig kod. Det är en process som introducerats av Microsoft med operativsystemet Windows 8.1 för ledningen Windows Lagra.

Vad är wsappx-processen?

Processen "wsappx" är associerad med plattformen Windows Lagra och ansvarar för att hantera installation, uppdatering och avinstallation av applikationer från Windows Lagra på operativsystemet Windows 8.1 och senare versioner. Denna process kan också hittas i system Windows 10 eller Windows 11.

wsappx är en process som ansvarar för att hantera minst tre tjänster Windows, alla har gemensamt Microsoft Store.

Windows Store Service (WSService)
WSService tillhandahåller infrastrukturstöd Microsoft Store. Det är bara aktiverat på begäran, och om du inaktiverar det helt kan det leda till användbarhetsproblem Microsoft Store. Avaktivering rekommenderas endast om du inte använder den Microsoft Store.

Client License Service (ClipSVC)
ClipSVC sköter verifieringen av köp från Microsoft Store. Den här tjänsten är aktiverad på begäran, och om du gör inköp från butiken rekommenderas att du inte inaktiverar den här tjänsten.

AppX Deployment Service (AppXSVC)
AppXSVC är den tjänst som drar mest av resurserna hard diskefter en uppdatering från Windows 8 la Windows 10. Denna tjänst ansvarar för att kontrollera ansökningar från Microsoft Store. Även om det är inställt på att starta endast på begäran, kan det under en period köras och kräva betydande resurser, vilket stressar systemet.

Vad är wsappx-processen och varför använder den 100 % av diskresurserna?
wsappx-processen

Så genom processen wsappx dessa väsentliga tjänster samordnas för att de ska fungera korrekt Microsoft Store, som påverkar diskresurser, särskilt under periodiska uppdateringar eller kontroller.

Ingen av de tre tjänsterna ger oss möjlighet att stoppa dem permanent eller ändra tillstånd vid uppstart. "Startup type"Kan inte ändras.

Tjänster i Windows
Tjänster i Windows

Vad kan du göra om wsappx-processen använder 100 % av hårddiskresurserna?

När wsappx använder 100 % av diskresurserna kan det bero på flera faktorer. Här är några möjliga orsaker:

Appuppdateringar. wsappx kan använda resurserna för att ladda ner och installera uppdateringar för applikationer från Windows Lagra.

Installera eller avinstallera applikationer. Om programinstallation eller avinstallation pågår kan wsappx kräva betydande resurser.

Paketskanning. wsappx-processen kan skanna applikationspaket för att säkerställa att de är korrekta och inte utgör säkerhetsrisker.

Som jag sa tidigare, orsakerna till överdriven användning av hard diskav wsappx-processen kan vara flera. Så lösningarna är också olika beroende på scenario.

Vänta. Det första du kan göra är att vänta. Om wsappx använder resurser tillfälligt bör det stabiliseras över tiden.

Uppdatera systemet. Se till att ditt system kör de senaste säkerhets- och funktionsuppdateringarna för att förhindra kända problem. wsappx-processen kan förbruka mycket resurser på grund av en bugg.

Kontrollera väntande ansökningar. Öppen Microsoft Store och kontrollera om det finns några appar som behöver uppdateras eller håller på att installeras.

Antivirus/malware-skanning. Ibland kan skadlig programvara påverka systemets prestanda. Kör en fullständig genomsökning av systemet med ett pålitligt antivirusprogram för att eliminera potentiella hot.

Relaterat: Windows Task Manager tutorials and tips

wsappx high CPU usage

Förutom den överdrivna förbrukningen av skriv/läsresurser hard disk, det finns också situationer där wsappx-processen förbrukar betydande resurser CPU, och i Aktivitetshanteraren meddelandet "Very high energy consumption". Och i detta scenario kan orsakerna och lösningarna vara ovan.

Sammanfattningsvis bör wsappx överdrivna resursförbrukning inte vara en anledning till oro. För det mesta löser problemet sig efter en stunds väntan.

wsappx är en operativsystemsprocess Windows som handlar om hanteringen av vissa tjänster (Windows Services) som arbetar direkt med Microsoft Store.

Brinner för teknik, skriver jag med glädje på StealthSettings.com sedan 2006. Jag har lång erfarenhet av operativsystem: macOS, Windows şi Linux, men också i programmeringsspråk och bloggplattformar (WordPress) och för nätbutiker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hur man » Task manager » Vad är wsappx-processen och varför använder den 100 % av diskresurserna?
Lämna en kommentar