Uppgradera PHP 5.1.x till PHP 5.3 på CentOS 5.6

De flesta CMSPlatser, bland annat Har minimikravet på att installera en nyare version av 5.1.x pe . I guiden nedan visar dig några enkla steg som du kan uppgradering från version till PHP PHP 5.1.x 5.3 pe   5.6.

1. Först måste du stoppa web server. (Httpd tjänst)

service httpd stop

2. 5.1.x bort PHP paket installerade på servern.

yum remove php php-*

3. När du får en bekräftelse på att PHP-paket tas bort från servern, går att installera paket PHP 5.3.

yum install php53.i386    
yum install php53-bcmath.i386 
yum install php53-cli.i386  
yum install php53-common.i386 
yum install php53-dba.i386  
yum install php53-devel.i386 
yum install php53-gd.i386  
yum install php53-imap.i386 
yum install php53-intl.i386 
yum install php53-ldap.i386 
yum install php53-mbstring.i386 
yum install php53-mysql.i386 
yum install php53-odbc.i386 
yum install php53-pdo.i386  
yum install php53-pgsql.i386 
yum install php53-process.i386 
yum install php53-pspell.i386 
yum install php53-snmp.i386 
yum install php53-soap.i386 
yum install php53-xml.i386 
yum install php53-xmlrpc.i386

Eller enklare, installera alla paket php53 *.

yum install php53*

4. Starta Apache Web Server

service httpd start

Paket php53-päron, php53-mcrypt, php53-mhash, php53-ODP, php53-PECL-apc si php53-PECL-memcache är inte tillgängliga för CentOS 5.6.

Kontrollera slutligen PHP5.3 versionen har installerats. . Skapa en fil Php (. T.ex. info.php) I vilken du:

<?php 

phpinfo(); 

phpinfo(INFO_MODULES); 

?>

Klättra filservrar och tillgång till Firefox adress, , eller någon annan webbläsare. Resultatet bör bli:

php info

Du kan se vilken version av PHP är installerat på servern med kommandoraden: php-v eller med "yum lista installed | grep php”(Visar alla installerade PHP-paket).

yum lista installed php

- Uppgradera / Install PHP 5.3 på CentOS 5.6.

Grundare och redaktör Stealth Settings, från 2006 till idag. Erfarenhet av operativsystem Linux (Särskilt CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Hur man » Linux » Uppgradera PHP 5.1.x till PHP 5.3 på CentOS 5.6
Lämna en kommentar