Fix [HTTP Error] -klient för att skicka för stor kropp [Media Upload WordPress]

"HTTP-fel”Är ett vanligt fel bland användare av Wordpress med den klassiska uppladdningsmetoden foton, dokument och andra filer.
Varje gång vi stöter på ett SQL-HTTP-fel, är det en bra idé att kontrollera loggarna på servern. De kan ge oss mer information om felmeddelandet som visas i webbläsaren.

Här är ett exempel på "HTTP-fel" -felet i webbläsaren när du försöker ladda upp en .PDF-fil:

Samma fel i serverns loggar ser helt annorlunda ut. Mycket mer detaljerad och lätt att flytta lösa problemet. Beroende på webbserverns konfiguration och HTTP / HTTPS-tjänster kan filen som innehåller feldata vara i form av: error.log, error_log, domainname.error.log etc.

2019/06/10 12:58:14 [error] 25084#25084: *22825511 client intended to send too large body: 1143385 bytes, client: 84.XX.XX.XX, server: stealthsettings.com, request: "POST /wp-admin/async-upload.php HTTP/1.1", host: "stealthsettings.com", referrer: "https://stealthsettings.com/wp-admin/post.php?post=19644&action=edit"

Ovanstående fel berättar att filen vi vill klättra på servern är högre än den tillåtna serverns gränsen per uppladdningssession. Denna gräns är dirigerad till den allmänna konfigurationsfilen NGINX (nginx.conf) eller i den anpassade NGINX-konfigurationsfilen för domänen som vi stött på.
"HTTP-fel" uppstår oftast när vi har en fil med stor MB-volym eller gör vi ladda upp samtidigt till flera filer.

Hur man löser "klient avsedd att skicka för stort body - HTTP-fel" -fel

Det enklaste sättet är att redigera filen "nginx.conf”Och skapa ett direktiv för att ändra uppladdningsgränsen tillåten per session. I vårt fall sätter vi gränsen på 10 MB per kroppsuppladdningsfiler.

client_max_body_size 10M;

Ovanstående direktiv läggs till i http (server / plats).

Vi sparar filen "nginx.conf" redigerad med "vi" eller "nano" och testar sedan nginx-konfigurationen.

nginx -t

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Starta om nginx-tjänsten:

service nginx restart

eller

systemctl restart nginx

Efter dessa steg, fortsätt uppladdningsprocessen. Allt ska fungera smidigt och "HTTP-felet" ska försvinna.

Många WordPress-användare med bloggar / värdwebbplatser på NGINX-servrar står inför den här begränsningen nyligen. Mest sannolikt kommer denna begränsning med de nya säkerhetsfunktionerna som introducerades i den senaste versionen av NGINX.

Fix [HTTP Error] -klient för att skicka för stor kropp [Media Upload WordPress]

Om författaren

Stealth

Passionerad om allting och IT, jag skriver med glädje om stealthsettings.com sedan 2006 och jag gillar att upptäcka med dig nya saker om datorer och operativsystem macOS, Linux, Windows, iOS och Android.

Lämna en kommentar