[Fix] nginx: [emerg] "load_module" -direktivet anges för sent i nginx.conf

Modulinstallation för Apache si nginx kräver ändringar i konfigurationsfilerna. nginx.confI vårt fall.

För nybörjare, byta rader och direktiv i nginx.conf det kan vara en extrem sport, särskilt om jag inte förstår hur block fungerar nginx.

Felet "nginx: [emerg] "load_module" -direktivet anges för sent i nginx.conf”Är vanligast när en NGINX-modul läggs till efter att den har installerats. Att lösa det är väldigt enkelt och allt vi behöver göra är att sätta modulraderna högst upp på nginx.conf.

Jämfört med andra konfigurationsfiler kör NGINX direktiven, definitionerna och villkoren i den ordning de överförs till filen nginx.conf.

Ett konkret exempel. Om vi ​​installerar Brotli-modul För NGINX måste modulens belastningslinjer vara omedelbart efter NGINX-process-id, så att följande specifika rader tar hänsyn till dessa moduler och processen körs korrekt.


user nginx;
worker_processes 2;
pid /var/run/nginx.pid;
load_module modules/ngx_http_brotli_filter_module.so;
load_module modules/ngx_http_brotli_static_module.so;
events {
worker_connections 1024;
}
....

Utför kommandot när du har ändrat platsen för modulens lastlinjer nginx -t i SSH för att se till att allt är ok och att det inte finns några andra fel. Starta om NGINX-tjänsten så att ändringarna i nginx.conf träder i kraft.

 

[Fix] nginx: [emerg] "load_module" -direktivet anges för sent i nginx.conf

Om författaren

Stealth

Passionerad om allting och IT, jag skriver med glädje om stealthsettings.com sedan 2006 och jag gillar att upptäcka med dig nya saker om datorer och operativsystem macOS, Linux, Windows, iOS och Android.

Lämna en kommentar