Aktivera Windows

Aktivera Windows Licens

Hur adminvi stjäl licenserna Windows. Gör det möjligt Windows 11, Windows 10, hur man överför licenser från en dator till en annan, vilka typer av licenser finns och vilka funktioner var och en har. Från OEM-licens till elektronisk licens.

Tillbaka till toppen knappen