How-To & Tips - Lägg till aliaser för anpassade sökningar i IE