How-To & Tips - Lägg till genvägar för Windows-appar på re-klicka-menyn