Så här gör du och tips - AppX Deployment Service (AppXSVC)