How-To & Tips - på morgonen

7: 36

Även 07: 37, och jag fick fortfarande inte det. Jag sitter framför 2 och jag försöker börja ...