Hitta och ersätt i Word 2003

Det finns många situationer där användaren är intresserad av att hitta förekomsten av ett visst ord eller teckensekvens...