Använda formler i Excel-celler

Microsoft Office Excel skapades speciellt för att utföra numeriska beräkningar. För att ange beräkningsmetoden till programmet måste du skriva...