Vad betyder offentlig IP och privat IP? Address - Skillnader och användning

Varken Internet eller maclokala datanätverk (LAN) kunde inte existera utan IP-adresser, och ofta när vi har problem med att ansluta till Internet, en utskrift, smart-TV eller en annan enhet, måste vi veta vad adressen är Public IP och / eller Private IP-adress. Oavsett om vi pratar om IPv4 eller ... Läs mer