Keychain Access

Så här ser du lösenorden för de Wi-Fi-nätverk du har anslutit till – macOS

iCloud Jag tror att det är den främsta fördelen som skiljer Apple av andra enhets- och mjukvarutillverkare. Ägare av iPhone, iPad,...

macOS High Sierra 10.13 Kompletterande Update

varje update vi är vana vid att se ett nytt nummer av programvaran/systemversionen.Apple använder...

Lås skärmen snabbt - Mac OS X

Låsskärmen är särskilt användbar för dem som vill blockera åtkomst till Mac, när han går framför