Lid Åtgärd

Hur man inaktiverar automatisk start a MacBook Pro när öppnas locket?

I den här handledningen kommer jag att ta reda på hur man inaktiverar den automatiska starten av MacBook när locket öppnas. Handledningen behandlas i...

Bärbar dator - Avancerad energihantering Settings (Windows Vista)

Låt oss först och främst förklara vad en "energiplan" betyder och varför den behöver ställas in på rätt sätt. "Kraft