phpMyAdmin

phpMyAdmin handledningar och inställningar

I den här kategorin hittar du de mest intressanta handledningarna och phpMyAdmin-inställningarna.

phpMyAdmin är en webbapplikation med öppen källkod som tillhandahåller ett grafiskt användargränssnitt för att hantera MySQL-databaser.

Med phpMyAdmin kan du skapa, ändra eller ta bort databaser, tabeller, fält och rader, samt utföra SQL-frågor och utföra andra databasadministrationsuppgifter.

phpMyAdmin session_start() Permission denied - Hur man fixar

phpMyAdmin session_start() Permission denied är ett av de vanligaste felen som visas i denna databashanterare...

Så här tar du snabbt bort alla beställningar i WooCommerce [SQL Tips]

Hur tar jag bort alla beställningar i WooCommerce snabbt. Instrumentpanel och SQL-tips.

Importera .SQL File Error - MySQL server has gone away

Den här handledningen löser felet som visas vid import av .sql-filer via kommandoraden. Importera .SQL File Error - ...

Fixa phpMyAdmin Import SQL – Okänd sortering: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

Ett importproblem via phpMyAdmin eller från SSH (med kommandorad för import) av databaser eller...

[Fixa phpMyAdmin] Konfigurationen file behöver nu hemlig lösenfras (blowfish_secret)

Oavsett om phpMyAdmin är installerat på en Ubuntu-server, CentOS eller etc. Fedora-distribution, meddelandet "Konfigurationen file behöver nu en

Ändra uppladdningsstorleksgräns SQL file i phpMyAdmin

Handledning som lär dig steg för steg hur du ändrar den accepterade storleksgränsen för import av SQL-filer i phpMyAdmin.…

Återställ MySQL Server root Password

Den viktigaste användaren av en MySQL-server är definitivt "root"-användaren. Användaren som har alla administrativa rättigheter för...

MySQL Server - Hur man ändrar / ställer in lösenordet för rootanvändaren via SSH.

Hur kan vi ställa in eller ändra MySQL-lösenordet för root-användaren. Efter att ha installerat MySQL-servern på Linux, ...