ANONYMITET & PRIVACY

JAP är en programvara som utvecklats inom projektet Anonymitet på Internet, med stöd av den tyska forskningsstiftelsen och det federala ekonomiministeriet...