Så här gör du och tips - PXE (Pre eXecution Environment)