Lokala miljövariabler som vid start

fast macOS Terminal Error: varning: setlocale: LC_CTYPE: kan inte ändra lokal (UTF-8): Ingen sådan file eller katalog

När vi autentiserar på fjärrservrar med hjälp av applikationen Terminal från macOS, efter SSH-autentisering händer det att...