Fixa NGINX Error: kunde inte tilldela ny session i SSL-session delad cache "le_nginx_SSL" medan SSL handskakning

Ett typiskt webbserverfel med NGINX och Certbot, som jag nyligen upptäckte i error.log: Detta är ett fel som förekommer sporadiskt, bara i vissa scenarier och oftast på högtrafikwebbplatser. Stort antal frågor. "Le_nginx_SSL", som kan härledas från namnet, ansvarar för de SSL-sessioner som serveras ... Läs mer

TLS / SSL-certifikat - En ny giltighetsgräns som införts sedan september 2020

Den maximala (livstids) giltigheten för SSL / TLS-certifikat har varierat kraftigt de senaste åren, och varje gång ändringar gjordes var tidsgränsen kortare. Före 2011 var den maximala livslängden för TLS-certifikat mellan 8 och 10 år, efter det efter 2011, CA / Browser Forum (certifiering ... Läs mer

Microsoft Outlook Hotmail Connector (SSL-stöd för Microsoft Office Outlook 32-bitars och 64-bitars) - Ladda ner

Trots att Microsoft Office Outlook nyligen har tappat marken för Thunderbird-konkurrens med öppen källkod är det den överlägset mest använda klienten för e-post, uppgifter, kalender och kontakter. Hotmail / Live Mail är en Microsoft-produkt, men i konfiguration default i Microsoft Office Outlook finns det ingen möjlighet att ansluta SSL till Läs mer