Fixa NGINX Error: kunde inte tilldela ny session i SSL-session delad cache "le_nginx_SSL" medan SSL handskakning

Ett typiskt webbserverfel med NGINX och Certbot, som jag nyligen upptäckte i error.log: Detta är ett fel som förekommer sporadiskt, bara i vissa scenarier och oftast på högtrafikwebbplatser. Stort antal frågor. "Le_nginx_SSL", som kan härledas från namnet, ansvarar för de SSL-sessioner som serveras ... Läs mer

Så här installerar du ett HTTPS-anslutningssertifikat (SSL) för en värdwebbplats på en NGINX-server utan cPanel eller VestaCP

Jag sa i en artikel förra månaden att fler och fler webbplatser har bytt till säkra HTTPS-anslutningar och att Firefox Quantum är den första webbläsaren som har börjat markera HTTP-webbplatser som osäkra för användarna. Bortsett från tanken som började slå rot i hjärnan hos många , som om webbplatser utan HTTPS var ... Läs mer