Terminal macOS

Hur man inaktiverar Gatekeeper på macOS? App cannot be opened because it is from an unidentified developer.

Så att du kan installera vissa applikationer på Mac, måste du veta hur du inaktiverar Gatekeeper på macOS. Annat,…

fast macOS Terminal Error: varning: setlocale: LC_CTYPE: kan inte ändra lokal (UTF-8): Ingen sådan file eller katalog

När vi autentiserar på fjärrservrar med hjälp av applikationen Terminal från macOS, efter SSH-autentisering händer det att...