text Redigera

Keyboard genvägar för textredigering – Ord och stycken

De flesta som är involverade i datorarbete, elever, studenter och lärare bland annat har...

Hitta och ersätt i Word 2003

Det finns många situationer där användaren är intresserad av att hitta förekomsten av ett visst ord eller en sekvens av tecken...