Wi-Fi-standard

Wi-Fi 6 (802.11ax) - Vad är och vilka enheter som är kompatibla med Wi-Fi 6-routrar

I en artikel från sommaren 2017 förklarar vi skillnaderna mellan 2.4 GHz- och 5GHz-frekvenserna som stöds av routrar...