Wi-Fi

Så här ser du lösenorden för de Wi-Fi-nätverk du har anslutit till – macOS

iCloud Jag tror att det är den främsta fördelen som skiljer Apple av andra enhets- och mjukvarutillverkare. Ägare av iPhone, iPad,...

Wi-Fi 6 (802.11ax) - Vad är och vilka enheter som är kompatibla med Wi-Fi 6-routrar

I en artikel från sommaren 2017 förklarar vi skillnaderna mellan 2.4 GHz- och 5GHz-frekvenserna som stöds av routrar...

SMC Barricade N trådlös bredbandsrouter Pro 11n Utkast (SMCWBR14-N2)

~ För 10 dagar sedan blev jag frestad att köpa en trådlös router. Jag bor hemma och har en

iPhone YouTube-erbjudanden

Apple meddelar att användare av iPhone kommer att kunna njuta av YouTube-tjänster genom en ny applikation Apple-designad. Med iPhone.