Windows register

Windows Registry det är hjärtat av operativsystem Windows. Det finns kommandon, definitioner och värden från vilka nästan allt i operativsystemet kan ändras.

Gör ändringar i Windows Registry mycket noggrant för att inte påverka operativsystemets funktion.

Hur man döljer objekt från Kontrollpanelen i Windows

Kontrollpanelen är det viktigaste verktyget i operativsystem Windows, genom vilken användare kan konfigurera...

Hur kan vi ändra plats default att installera moderna applikationer i Windows 8

Windows Store är en av de viktigaste funktionerna i det nya operativsystemet Windows 8, genom vilken användare...

Fix Menyrad Dölj Error in Windows Explorer (Windows 7 & Vista)

Efter att ha installerat lite programvara märkte jag att vissa av dem modifierade några av UI-elementen i Windows.

Ändra eller inaktivera tangentfunktioner [Windows XP-karta - mappa om keyboard knappar]

Ibland vill vi ändra eller avaktivera nyckelns roll. Till exempel tangenten Delete för att köra mellanslagsfunktionen,

Tweaks för att berika Context Menu (högerklicksmeny)

Idag är det dags för registerjusteringar. :) Om jag berättade om 5 justeringar för XP tidigare, i det här inlägget...

Add Skicka till posten för att högerklicka på snabbmenyn

Om du lyckades (på något sätt, oavsett hur) skicka kommandot "Skicka till" från högerklicksmenyn till promenaden, och nu en...

Windows 7 justeringar: Add "Ta bort mappinnehåll" för att högerklicka på snabbmenyn

Hur många gånger blev en enkel operation som "Radera" lite mer komplicerad...