How-To & Tips - XML-RPC

XML-RPC är ett protokoll Remote Procedure Call (RPC) använder XML för att koda Vilka STD samtal och HTTP som transportmekanism. "XML-RPC" avser också allmänt till användningen av XML för Remote Procedure Call, Oberoende av det specifika protokollet. Denna artikel handlar om det protokoll som heter "XML-RPC".