Hur du gör & tips - Yahoo!

Idle Y! M. : D

Det är en anmärkningsvärd rekord för mig att ta över 24 ledig timmar på Yahoo! Messenger. Särskilt som den sista ...