Keyboard genvägar för textredigering – Ord och stycken

De flesta som sysslar med datorarbete, elever, studenter och lärare bland annat har redigerade texter. Oavsett om e-post, artiklar, dokument, avhandlingar eller rapporter ska sammanställas är textredigering en del av den dagliga rutinen. Keyboard genvägar för textredigering är den mest användbara tekniken när du behöver den välj ord och stycken, för att kopiera fragment av text eller ta bort från innehållet i en text.

Alla dessa textredigeringsåtgärder kan göras utan att lägga handen på musen, flytta markören över texten du vill markera. Allt du behöver göra är att använda tangentkombinationer för att välja ord eller bitar av text från ett stycke, snabbt flytta markören i en text utan att använda musen, plus många andra åtgärder med keyboard genvägar för textredigering.

Keyboard genvägar för textredigering – Välj ord, stycken, kopiera

Keyboard genvägar för textredigering - Ord och stycken
Keyboard genvägar för textredigering

Snabbkommandon för att ta bort och flytta markören i stycket

Dessa keyboard genvägar kan användas i Word, Notepad, de flesta textredigerare eller när du skriver ett e-postmeddelande.

*Användare av Mac de kommer att ersätta nyckeln Ctrl cu Option.

 • Ctrl+Delete : Tar bort nästa ord från den plats där markören är placerad.
 • Ctrl+Backspace : Radera föregående ord från platsen där markören är
 • Ctrl+Left Arrow : Flytta markören till början av föregående ord
 • Ctrl+Right Arrow : Flytta markören till slutet av nästa ord
 • Ctrl+Up Arrow : Flytta markören till början av stycket
 • Ctrl+Down Arrow : Flytta markören till slutet av stycket.
 • Home : Flytta markören till början av den aktuella raden.
 • End : Flytta markören till slutet av den aktuella raden.

Textredigering

Tangentkombinationer med Ctrl för att kopiera hela ord och klistra in (copy & paste).

 • Ctrl+CCtrl+Insert : Kopiera den markerade texten. Copy.
 • Ctrl+XShift+Delete : Klipper ut den markerade texten. Cut.
 • Ctrl+VShift+Insert : Klistra in / infoga texten som kopierats till markören (Paste / Insert).
 • Ctrl+Z : Avbryt. Undo.
 • Ctrl+Y : Ta igen sig (Redo – omvänt till Undo).

Textformatering

Om du behöver använda understrukna, fetstilta eller kursiverade ord i en text, följande keyboard genvägar hjälper dig att spara tid.

 • Ctrl+U : Understryker valda tecken. Underline.
 • Ctrl+B : Framhäver den eller de markerade tecknen med fetstil. Bold.
 • Ctrl+I : Italic. Lutar den markerade texten åt höger.

Välj text och stycken

 • Shift+Arrow Left : Markera texten till vänster om markören
 • Shift+Arrow Right : Väljer texten till höger om markören.
 • Shift+Up : Väljer raden ovanför där markören är plus texten till vänster om markören.
 • Shift+Down : Markera texten till höger om markören, plus nästa rad.
 • Shift+Ctrl+Left : Väljer texten från den plats där markören är, tills början av raden.
 • Shift+Ctrl+Right : Väljer texten från den plats där markören är, till slutet av raden.
 • Shift+Ctrl+Arrow Left : Välj en ruta med ett ord till vänster om markören. Upprepa tryck på vänsterpilen för att välja ytterligare.
 • Shift+Ctrl+Arrow Right : Välj en ruta med ett ord till höger om markören. Upprepa tryck på högerpilen för att välja ytterligare.
 • Shift+Ctrl+Arrow Up : Välj stycket uppifrån.
 • Shift+Ctrl+Arrow Down : Välj stycket från botten.
 • Shift+Home : Väljer från texten från den plats där markören är och upp till början av den aktuella raden.
 • Shift+End : Väljer text från markören till slutet av den aktuella raden.
 • Shift+Ctrl+Home : Välj från den plats där markören är och upp till början av texten.
 • Shift+Ctrl+End : Välj från platsen där markören är och till slutet av texten.
 • Ctrl+A : Markera all text.

Kanske blir det inte lätt första gången du använder det keyboard genvägar för textredigering, men när du börjar använda dessa kortkommandon kommer du att märka att arbetet i Word, Notepad eller andra textredigerare blir mycket enklare.

Brinner för teknik, skriver jag med glädje på StealthSettings.com sedan 2006. Jag har lång erfarenhet av operativsystem: macOS, Windows şi Linux, men också i programmeringsspråk och bloggplattformar (WordPress) och för nätbutiker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hur man » Handledningar och IT-nyheter » Keyboard genvägar för textredigering – Ord och stycken
Lämna en kommentar