Rensa iptables-regler - Rensa / ta bort regler för iptables.

Innan du gör allmän rengöring se till att du vet hur man konfigurerar det efter dina behov

Rensa / Debian iptables regler .

centos

Följande kommandorader i angiven ordning:

1. iptables -P INPUT ACCEPT
2. iptables -P FORWARD ACCEPT
3. iptables -P OUTPUT ACCEPT
4. iptables -F
5. iptables -X
6. iptables -t nat -F
7. iptables -t nat -X
8. iptables -t mangle -F
9. iptables -t mangle -X

iptables –hjälp :

-P (policy) = kedja target

–Flush -F [kedja] Radera alla regler i kedjan eller alla kedjor

-tabell -tabell för att manipulera (default: `` filter '')

-X [kedja] Ta bort en användardefinierad kedja

Grundare och redaktör Stealth Settings, från 2006 till idag. Erfarenhet av operativsystem Linux (Särskilt CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Hur man » Linux » Rensa iptables-regler - Rensa / ta bort regler för iptables.
Lämna en kommentar