[Lösning] Följande signaturer var ogiltiga: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG

Enkel åtgärd för fel "The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key” som visas när man försöker uppdatera paket på Debiansystem.

Err:10 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
Fetched 14.1 kB in 1s (14.5 kB/s)
Reading package lists... Done
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bullseye InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bullseye/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Denna bugg förhindrar också att paket uppdateras på Debians servrar med WordHoppsan. (wo stack upgrade).

Relaterat: Hur man installerar och konfigurerar LEMP på Debian 12

The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key

Det här felet uppstår eftersom sury.org ändrade den digitala signaturnyckeln för Debian, och för att åtgärda problemet måste du ladda ner den nya nyckeln.

apt-key adv --fetch-keys https://packages.sury.org/php/apt.gpg

Efter att ha kört det här kommandot kan du uppdatera alla Debian-paket:

apt update && apt upgrade

De som använder WordOps kör kommandoraden:

wo stack upgrade

Allt kommer att fungera utan problem med att uppdatera paket på Debian.

Brinner för teknik, skriver jag med glädje på StealthSettings.com sedan 2006. Jag har lång erfarenhet av operativsystem: macOS, Windows şi Linux, men också i programmeringsspråk och bloggplattformar (WordPress) och för nätbutiker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hur man » Linux » [Lösning] Följande signaturer var ogiltiga: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG
Lämna en kommentar