Off Apple ID-tvåfaktorautentisering

VARNING! Om du inaktiverar alternativet för tvåfaktorautentisering kan du sätta ditt konto Apple till illvilliga tredje parters förfogande. …