Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel handledningar för nybörjare, användbara tips, inlärningsmoduler Excel, skapa och redigera avancerade .xls / .xlsx-filer.

Microsoft har lanserat Office 2016 för Mac i Preview-varianten

Nyligen har Microsoft lanserat nya och attraktiva mjukvaru- eller hårdvaruprodukter, fulländat och billigare sitt tjänsteutbud...

Hur man gör en graf baserad på en tabell i Excel 2010

Många av oss har haft macskulle en gång ha möjlighet att se ett presentationsdiagram inom olika områden: växelkursens utveckling,...

Använda formler i celler Excel

Microsoft Office Excel skapades speciellt för att utföra numeriska beräkningar. För att indikera till programmet måste beräkningsläget skrivas...

Formatera celler i kalkylblad Office Excel

Utseendet på information i cellerna i ett kalkylblad kan ändras genom att använda kommandot Formatera celler. När du startar detta kommando

Hur man identifierar elementen i ett kalkylblad i Excel

I ett kalkylblad presenteras informationen i ett grafiskt gränssnitt som består av rader och kolumner. Bifogade kolumner...

Hur man redigerar en tabell i Excel

Många av oss behövde utföra en serie matematiska operationer som upprepades flera gånger...