Din dator kan vara i fara - Windows XP SP2

"Datorn kan vara i riskzonen", Är popup-meddelandet som vanligtvis visas i skärmens nedre högra hörn. Detta meddelande är typiskt för operativsystem Windows XP SP2, och "Din dator kan vara i fara" varningsmeddelanden informerar dig om inställningar och status för säkerhet Din dator

Datorn kan vara i riskzonen

Meddelandet visas när du slår på datorn i vissa situationer:  anti-virus är inaktiveratAnti-virisul är uppdaterad eller är installeradbrandväggär inaktiv eller har operativsystemet updateperiodiska avstängningar.

Om du vill bli av med det alert, popup-fönstret ”Din dator kan vara i fara” kan inaktiveras för var och en av ovanstående situationer.

Inaktivera Din dator kan riskera i Windows XP SP2.

- dubbelklicka på det här meddelandet och öppna det Windows Security Center.

- i menyn "Resurser" till vänster (se bilden nedan) klicka på det sista alternativet: Ändra sätt Säkerhet Center varna mig.

disable-Alerter- i panelen Varna Settings  avmarkera situationer där du inte längre vill få varningen “Din dator kan vara i fara” ...

Grundare och redaktör Stealth Settings, från 2006 till idag. Erfarenhet av operativsystem Linux (Särskilt CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Hur man » Tweaks & Hacks » Din dator kan vara i fara - Windows XP SP2
Lämna en kommentar