Formatera celler i Office Excel-kalkylblad

Layoutinformation från ett kalkylblad celler kan ändras med kommandot Formatera celler. Inför denna dialogkommandoruta visas på skärmen Formatera celler

Formatera celler
Lådans innehåll varierar beroende på den valda knappen i det övre fönstret. Alternativen är:

Antal - för att ändra siffrans format

Justering - för att ändra typ av inriktning i cellen

Font - för att ändra typsnitt

Gränser - för att lägga till gränser runt celler

Mönster - för att ställa in bakgrundsfärgen i cellen

Skydd - för att skydda informationen i cellen

Ändra siffrorna

Excel erbjuder ett brett utbud av numeriska format, som presenteras i följande tabell:

Numeriskt formatExempleBeskrivning
Allmänt10.7 (-10.7)Excel visar värdet när det matas in.
Antal3400.50 (-120.39)Standardformat Antal har två decimaler. Negativa tal visas i rött och konsoler, föregås av ett minustecken.
Valuta(Valuta)$ 3,400.50 ($ 3,400.50)Standardformat Valuta har två decimaler och dollartecken. Negativa tal visas i rött och konsoler.
Redovisning(Redovisning)$ 3,400.00 $ 978.21Detta format används för att justera dollartecken och decimal kolumn. Format Redovisning standard innehåller två decimaler och dollarsymbol.
Datum(Datum)11/7format Datum standard inkluderar den tid och dag med ett snedstreck (/); men också kan välja ett annat format än de som är tillgängliga.
Time (Tid)10:00format Tid standard innehåller två separata tim-och minutpunkter; Men du kan välja för visning av sekunder, eller AM och PM indikatorer.
Procent(Procent)99.50%format Procent standard inkluderar två decimaler. Excel multiplicerar värdet i cellen med 100 och visar resultatet tillsammans med procentsymbolen
Fraktion(Fraktion)format Fraktion aktivera skärmnummer som ett bråk.
Vetenskaplig(Science)3.40E + 03format Vetenskaplig standard ingår två decimaler. Använd det här formatet för att visa tal i vetenskapligt format.
text135RV90Använd formatet text att visa både text och siffror i samma cell. excel visar precis exakt vad du skriver.
Special02110Detta format är utformad för att visa postnummer, telefonnummer och personliga koder, så är inte nödvändigt att använda specialtecken som indrag
Custom (Anpassad)00.0%format Custom används för att skapa ett eget talformat. Du kan använda formatering koder lista Typ, Som kan modifieras. Den # är ett bokmärke för ett nummer, är 0 ett bokmärke för noll? att lägga till ett blanksteg

Efter inställning av lämpligt numeriskt format, utförs följande steg:

1. Markera cellen eller cellområdet som innehåller värden som ska formateras.

2. Applicera kommando Formatera celler. Skärmen kommer att visa dialogrutan Formatera celler.

3. Applicera en knapptryckning Nummer.

4. I listan Kategori, välja numret format som kommer att användas.

5. På den högra sidan av rutan görs ändringar på det valda formatet. Till exempel kan du ställa in antalet decimaler ska visas (i listan Decimaler) eller hur negativa tal visas (i listan Negativa tal).

6. Applicera ett klick på OK-knappen, eller tryck på knappen Enter. Excel kommer att formatera om de markerade cellerna enligt de valda alternativen.

Om du anger ett datum i en cell formaterad med det format Nummer, datum visas som nummer (serienummer datum). För att lösa problemet genom att ändra cellformatet Antal in Data.

Eliminera numeriskt format av en cell eller ett cellområde uppnås genom att tillämpa format Allmänt.

nummer Format

Verktygsfältet Formatering innehåller flera knappar för att sätta numeriska format. För att använda en av dessa knappar, markera cellen eller området som ska formateras och sedan ansöka klicka på önskad knapp.

Celler Skydd

Av alternativ Skydd fönster Formatera celler låser den markerade cellen, kan det träda i kraft endast om den säkrade och den kalkylbladscell skyddas. Detta görs genom att gå till avsnitt Skydd från Verktyg.

Sheet Skydd

Skydd Alternativen är många: det kan skydda nuvarande beräkningsblad (ark), Hela filen (Arbetsbok) Eller individuella behörigheter till specifika användare för selektivt skydd.

Brinner för teknik, skriver jag med glädje på StealthSettings.com sedan 2006. Jag har lång erfarenhet av operativsystem: macOS, Windows şi Linux, men också i programmeringsspråk och bloggplattformar (WordPress) och för nätbutiker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hur man » Microsoft Office » Microsoft Office excel » Formatera celler i Office Excel-kalkylblad
Lämna en kommentar