Fixa NGINX Error: kunde inte tilldela ny session i SSL-session delad cache "le_nginx_SSL" medan SSL handskakning

Ett typiskt webbserverfel med NGINX och Certbot, som jag nyligen upptäckte i error.log: Detta är ett fel som förekommer sporadiskt, bara i vissa scenarier och oftast på högtrafikwebbplatser. Stort antal frågor. "Le_nginx_SSL", som kan härledas från namnet, ansvarar för de SSL-sessioner som serveras ... Läs mer

[Fix] nginx: [emerg] "load_module" -direktivet anges för sent i nginx.conf

Installation av modulerna för Apache och NGINX kräver ändringar i konfigurationsfilerna. nginx.conf, i vårt fall. För nybörjare kan det vara en extremsport att ändra vissa linjer och direktiv i nginx.conf, särskilt om de inte förstår hur NGINX-block fungerar. Felet "nginx: [emer]" load_module "direktivet anges för sent i nginx.conf" är det vanligaste då ... Läs mer

Vad är det och hur vi blockerar åtkomsten för en användaragent (bot eller webbläsare) på en webbplats [NGINX Tips]

Låt oss först och främst se vad denna användaragent för en webbläsare är och vad den används till. Vad är en användaragent (eller användaragent)? Allt som betyder webbläsare (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefoc, Chrome, etc.) har en agentprogramvara som interagerar med webbplatsen du besöker, på värdservernivå. Detta Läs mer