How-To & Tips - Windows Registry

Windows-registret är en hierarkisk databas lagrar inställningar och alternativ som på Microsoft Windows-operativsystem. Den innehåller inställningar för lågaktivt komponenter i operativsystemet samt de program som körs på plattformen. Kärnan, drivrutiner, tjänster, SAM, användargränssnitt och applikationer från tredje part alla använder sig av registret. Registret ger också ett sätt att komma åt diskar för profilering systemets prestanda.