PHP Error

fast PHP Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Ett PHP-fel som förekommer hos många WordPress Plugins som inte har uppdaterats på länge eller är...

Hur man fixar: FastCGI sent in stderr – PHP message: PHP Warning: move_uploaded_file

"PHP Warning: move_uploaded_file"är ett typiskt webbserverfel med NGINX och uppstår när vi vill ladda upp en...

fast Error: Din PHP installation verkar sakna MySQL-tillägget som krävs av WordPress

"Din PHP installation verkar sakna MySQL-tillägget som krävs av WordPress"är ett fel påträffat av...

[Fixera] PHP Warning: Användning av odefinierad konstant (detta kommer att kasta en Error i framtida version av PHP)

Handledning med en enkel fix för felet "PHP Warning: Användning av odefinierad konstant (detta kommer att kasta en Error i en…