Tutorials, News & Features - Task Manager

Beskrivning av processer och tjänster Windows. Identifiera felprocesser, processer med hög CPU / RAM / HDD resursförbrukning och processer som är sårbara eller virusspecifika.